Univerzitní kredity za online kurzy na Nostisu?

Na platformě pro online kurzy Nostis, kterou vyvíjíme a udržujeme, se v minulých dnech objevil další kurz – Kreativní práce s informacemi. Trošku vybočuje z našeho obvyklého zaměření, je to totiž náš první neprávní kurz. A navíc je to první kurz, který jsme vytvořili ve spolupráci s Masarykovou univerzitou – konkrétně s její Filozofickou fakultou.

Důvod, proč jsme ale z vypuštění tohoto kurzu nadšení, je, že se jedná o první kurz, za který je možné získat univerzitní kredity. Tento kurz je totiž vyučovaný Michalem Černým a Dagmar Chytkovou, pedagogy z Kabinetu informačních studií a knihovnictví, kteří vyučují stejnojmenný předmět – Kreativní práce s informacemi. Pro tento semestr je přitom způsob absolvování předmětu nastavený tak, že studenti splní všechny testy a úkoly u nás na Nostisu, získají certifikát o úspěšném absolvování kurzu a to se projeví v tom, že získají také kredity za předmět na Masarykově univerzitě.

Je to velký krok dopředu, protože se jedná historicky o první MOOC v České republice, za který se dají získat univerzitní kredity. Je to krok první, ale doufejme, že ne poslední. Přece jenom je možnost získat kredity stále omezená – týká se to jenom studentů konkrétní univerzity zapsaných na konkrétním kurzu. Jedná se tak stále spíše o jakousi e-learningovou podporu pro studenty kurzu – i když je kurz i tak otevřený a může si jej splnit kdokoliv. Naše úvahy nyní směřují tím směrem, že chceme vytvořit takový model spolupráce s univerzitami, kdy by některé předměty měly dvě možnosti zakončení – buď by si student “odseděl” docházku na seminářích, za což by získal zápočet, anebo by zápočet získal z online kurzu díky certifikátu o absolvování. Jednalo by se tak o alternativní způsob zakončení, po kterém by následovala klasická zkouška. Studenti by ale měli možnost si flexibilněji určit obsah svého semestru. Navíc to může mít velký význam i pro studenty se specifickými zdravotními potřebami.


John A. Gealfow

Autor je interním doktorandem Katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, v rámci programu cotutelle je zároveň studentem École de Droit de la Sorbonne v Paříži. Téma jeho dizertačního výzkumu je Princip právní jistoty a jeho role v právním státu. John také působí jako advokátní koncipient. Zajímá se o právo informačních technologií. A také o filozofii – jak obecnou, tak právní. Ve svém volném čase se věnuje neziskové vzdělávací činnosti. V roce 2015 spoluzaložil neziskovou organizaci Nugis Finem, kterou v současné době vede.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *