Právě spouštíme distribuci učebnice, na níž se podílel autorský kolektiv pod vedením Martina Haply (PrF MU) a Tomáše Friedela (PrF UK), který kromě nich samotných tvoří:

  • Vítězslav Dohnal (advokát),
  • Jan Kober (AV ČR), 
  • Maxim Tomoszek (PF UP) a
  • Jana Stehlíková (PrF MU).

Jedná se tedy o tým tvořený jak praktiky, tak teoretiky – díky tomu se jedná o text neodtržený od praxe, avšak kvalitně a do hloubky zpracovaný.

Ač se jedná o učebnici a z povahy věci je tedy určena primárně studentům, je zároveň spíše pozvánkou k přemýšlení a dialogu než zjevovanou pravdou. V tom ohledu je zajímavá nejen pro ně, ale i pro matadory právnických profesí, kteří se již s velkým množstvím morálních dilemat během své kariéry setkali a mohou je dát do kontrastu s úvahami, které kniha přináší.

Je také třeba doplnit, že je první ucelenou učebnicí o tomto oboru zohledňující české reálie a českou právní úpravu.

Předmluvu ke knize napsala doktorka Kateřina Šimáčková, která v současné době vykonává funkci soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. Právě o výňatek z této předmluvy bychom se s vámi rádi podělili:

Výuka profesní etiky se u nás dříve opírala o povšechné moralizování s tím, že se lidé mají chovat tak, aby se na sebe mohli podívat každý den do zrcadla a že se právní profesionál zachová eticky správně, byl-li dobře vychován v rodině. Obecná morálka a dobrá výchova mohou sice etickému chování profesionála pomoci, ale nejsou samospasitelné. A takzvané slušné chování už vůbec ne. Podle psychologa Philipa Zimbarda všichni věříme, že se zachováme čestně, až nastane náš čas. V dnešní společnosti tato chvíle nastane třeba v okamžiku, až se dobře oblečený šéf naší kanceláře nebo předseda soudu, který bude mít vliv na naše povýšení, s úsměvem postaví vedle nás, vysloví své přání, položí nám ruku na rameno a řekne: „Udělal bys mi laskavost, chceš být přece platným členem našeho týmu, nebo ne?“ A v té chvíli je právě někdy třeba opustit slušné vychování, abychom dostáli profesní etice či vlastní morální odpovědnosti.

Debaty o konkrétních nástrahách každého právnického povolání a aplikované profesní etice jsou nejužitečnější v tom, že nám mohou pomoci identifikovat tu konkrétní situaci, kdy je profesní etika v ohrožení, kdy je ten okamžik, v němž se musíme mít na pozoru, abychom neudělali první krok stranou, který v důsledku povede k sesuvu do propasti profesního hříchu. Ráda zdůrazňuji, že ten první falešný krok může být vlastně maličkost – nepromyšlený podpis jednoho dokumentu, protože prostě spěcháte, souhlas se schůzkou v divném čase a na divném místě, polibek podřízené, snaha zalíbit se šéfovi, malá prosba charismatického klienta. Skutečné lumpy, kteří právo využívají ke zlým účelům, profesní etika nezastaví; ti musí být spravedlivě potrestání nástroji trestního práva. Úvahy o profesní etice jsou užitečné právě pro ty, kdo chtějí jednat správně. Jen si někdy nejsou jisti, jak to v konkrétní situaci je. Nebo se chtějí připravit na rozpoznání situace, v níž by mohli selhat.

Dne 10. června 2022 jsme knihu Profesní etika právníků pokřtili na konferenci Weyrovy dny právní teorie. Kmotrou knihy se stala soudkyně Daniela Zemanová, bývalá prezidentka Soudcovské unie. Při této příležitosti poskytla Českému rozhlasu rozhovor Kateřina Šimáčková. I o něj se s vámi chceme podělit:

Po křtu knihy následovala panelová diskuze s autory učebnice o vybraných problémech profesní etiky a tím, jak je řešit.

Křest konaný dne 10. června 2022. Zleva: Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal, Daniela Zemanová, Martin Hapla, Jana Stehlíková

Knihu si můžete zakoupit na e-shopu Nugis Finem Publishing, v blízké budoucnosti se také objeví v akademických knihkupectvích a v knihkupectvích na právnických fakultách.