Tento nápad se zrodil již poměrně dávno, pracovat na jeho realizaci jsme ale začali na začátku minulého roku. Skvělým partnerem se nám v tom stala Vězeňská služba České republiky, zejména pak plukovník Pavel Horák, ředitel odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství Vězeňské služby. Dlouhé vyjednávání o přesných podmínkách, za kterých bude moci naše platforma Nostis fungovat na vnitřní síti Vězeňské služby, bylo uzavřeno 14. ledna 2021, kdy jsme podepsali dohodu o partnerství.

Bylo v tom mnoho úsilí na všech stranách - z naší strany jsme museli přeprogramovat platformu Nostis tak, aby nevyžadovala připojení k internetu (který vězňům nesmí být během výkonu trestu odnětí svobody přístupný), ovšem aby vše fungovalo pouze na vnitřní síti Vězeňské služby. Ze strany Vězeňské služby byly také třeba intenzivní přípravy - ať už z hlediska hardwaru, školení a přípravy zaměstnanců či stanovení výběrových kritérií pro vězně, kteří se budou moci zapojit.

Celý projekt se rozběhl toto pondělí - 17. května 2021. Od tohoto data projekt funguje ve dvou věznicích - ve věznici Světlá nad Sázavou a ve vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno.

Teď nám již nezbývá než doufat, že se projekt osvědčí a bude mezi vězni slavit úspěch. Pokud vše půjde, jak doufáme, tak je na stole také rozšíření do dalších věznic po celé České republice i zvýšení studijních kapacit pro více vězňů. I pro nás je to podnět - platforma Nostis se bude více a více rozšiřovat i na jiné oblasti než pouze právní vzdělávání. Kromě vzdělávacího obsahu zaměřeného na ekonomickou gramotnost chceme začít nabízet také kurzy profesního vzdělávání a rekvalifikace.

V této fázi chceme kromě Vězeňské služby samotné poděkovat také Právnické fakultě Univerzity Palackého, která se stala partnerem projektu - a ostatně partnerem projektu byla již o hodně dříve. To právě díky spolupráci s touto fakultou totiž můžeme nabízet více než polovinu kurzů v současné době dostupných na platformě Nostis. Dále chceme poděkovat také Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, která se do projektu rozhodla zapojit tím, že na platformu Nostis umístila tři ze svých vlastních kurzů. Na webové platformě Nostis již naleznete jeden z nich - Kritické myšlení.