Náš prezident obdržel od rektora Jaroslava Millera pozvání, aby v rámci jeho příspěvku s názvem „Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání“ krátce pohovořil právě o tom, co v této oblasti děláme my v Nugis Finem. Náš nejvýznamnější přínos je provozování a rozvoj naší platformy Nostis.

Již od roku 2015 se v Nugis Finem věnujeme tvorbě online kurzů a rozvoji platformy Nostis, kterou jsme za tím účelem navrhli a naprogramovali. Nyní je na naší platformě více než 10.000 registrovaných uživatelů - a každý měsíc na ni přichází přes 2.500 tisíce unikátních návštěvníků, kteří mohou studovat i bez toho, aby si museli vytvářet účet. Nyní na podzim nás ale čekají tři velké novinky. Zaprvé budeme zveřejňovat mobilní aplikace Nostis pro Android a iOS, které vám umožní stáhnout si celé kurzy do mobilu a studovat je offline třeba i na cestách. Zadruhé - na naší platformě se začnou intenzivně objevovat i kurzy z jiných oborů než jenom práva. Kupříkladu s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity jsme se domluvili, že na naši platformu umístí hned tři své kurzy. A asi největší novinka - protože u nás v Nugis Finem silně věříme v restorativní justici, tak jsme po dlouhém jednání s Vězeňskou službou České republiky vstoupili do projektu, v rámci něhož spustíme platformu Nostis i na vnitřní síti Vězeňské služby tak, aby vězni vykonávající trest odnětí svobody mohli ve věznicích studovat. Chceme, aby vězni při skončení výkonu trestu nespadli do stejných podmínek, které je k páchání trestné činnosti vedly - a vzdělávání bereme jako nejlepší cestu, jak tomu zabránit. Z toho důvodu chceme na Nostisu začít nabízet i kurzy vedoucí ke zlepšování kvalifikace.

Jsme rádi, že jsme měli příležitost o našich aktivitách pohovořit právě zejména před zástupci univerzit. Právě na univerzitách totiž leží budoucnost tohoto projektu. Začali jsme totiž budovat síť univerzit, kterou pracovně nazýváme Nostis Network. Ta má za cíl sdružovat univerzity, které se podílejí na e-learningovém vzdělávání široké veřejnosti.

Zde zveřejňujeme i prezentaci, kterou John při svém příspěvku použil.