Situaci ve vzdělávání ale mění „volný trh“, lépe řečeno mimoškolní trh. Díky němu nemusíme spoléhat pouze na školu. Vzdělávání přirozeně nejvíce změnily technologie a internet – právě na něm se za poslední roky vyrojila spousta platforem, které nám umožňují naučit se věci přinejmenším stejné jako ve škole, anebo nám umožňují rozšířit si obzory o další znalosti. A to vše přitažlivější formou než tradiční škola: právě internet nám nabízí prostor pro interaktivitu a také možnost učit se kdykoliv, ne v určený čas.”

Jeden z internetových boomů vzdělávacího světa je MOOC, neboli „hromadný otevřený online kurz“. I když by MOOC mohl být v nejširším významu chápán jako jakýkoliv online kurz pro neomezené množství uživatelů, nejčastěji si lidé pod tímto pojmem představí projekty, jako jsou Coursera nebo edX, o kterém jsme již . Jedná se o webové stránky, které zprostředkovávají kurzy světových univerzit online. Můžete si tak vybrat kurz, který vás zaujme, a po dobu několika týdnů sledovat videa, plnit úkoly nebo průběžné testy a diskutovat se spolužáky.

Z o něco více akademické sféry je projekt Nostis, který se prezentuje jako platforma pro MOOCy a aktuálně nabízí tři kurzy z oblasti práva. „Založili jsme Nostis, protože v možnostech mimoškolního vzdělávání cítíme nedostatky,“ říká John Gealfow, prezident spolku Nugis Finem, který stojí za projektem Nostis. Nápad vzešel z Právnické fakulty Univerzity Palackého, což je mimo jiné důvod, proč zatím obsahuje jen kurzy práva. „Základní a střední školy toho, alespoň co se práva týče, moc nevysvětlí. Kvalitní výuku práva poskytují v podstatě jen právnické fakulty, protože i výuka učitelů na pedagogických fakultách je tristní. Proto jsme se rozhodli, že oblast práva, která byla dříve dostupná pouze relativně úzké skupině studentů práv, zpřístupníme i veřejnosti,“ říká Gealfow. Rovněž prozradil, že Nostis nehodlá zůstat jen u práva, ale chystají se i kurzy z jiných oblastí. „Chceme podporovat vzdělanost obecně. Právo není jediná oblast, která potřebuje osvětu. Už teď jsou v přípravě i další kurzy na jiné společenské vědy, podařilo se nám ale uzavřít i dohody o spolupráci ohledně kurzů přírodovědných,“ dodává.

Nostis věří, že díky MOOC kurzům se toho hodně změní. John Gealfow dokonce mluví o revoluci. „Vzdělávání je najednou možné z pohodlí domova. Celý proces se stává flexibilnějším, protože student si může vybrat, kdy a co přesně chce studovat. Může si tak udělat mix kurzů, které sám vnímá jako potřebné – nemusí se řídit tím, že daný předmět má ve studijním programu a tak ho musí dokončit, aby získal titul. Zároveň je tohle vzdělání dostupné každému. Ať už je někdo chudý nebo bohatý, ať už pracuje nebo je nezaměstnaný. Pokud má zájem, může se učit,“ uzavírá.

Celý článek si můžete přečíst na této stránce.