V rámci tohoto projektu navštěvujeme základní a střední školy po celé České republice a přednášíme tam o problémech, o kterých z vlastní právní praxe víme, že činí lidem největší potíže. V tomto roce jsme dostali velmi štědrou finanční podporu od Olomouckého kraje, který chtěl podpořit naši přednáškovou činnost právě v tomto regionu. Díky této podpoře jsme ale byli schopní postavit základy, které jsme již dlouhou dobu plánovali a které nám pomohou ještě více zlepšit naši přednáškovou činnost po celé České republice. Neustále zlepšování je totiž doménout nejenom Erudia, ale Nugis Finem jako celku.

Co všechno jsme vytvořili? Tou nejvýznamnější novinkou je, že Erudium má konečně vlastní webové stránky. To znamená mnohem lepší schopnost prezentace toho, co všechno vlastně školám nabízíme. Na webu teď školy, rodiče, studenti a kdokoliv další může nalézt informace o tom, kdo jsme, co děláme a proč. Zároveň jsme vypracovali přehledné anotace jednotlivých přednášek, které máme pro školy již připravené.


Prezentace navenek ovšem není to jediné, na čem jsme pracovali. Další neméně významnou novinkou je, že jsme se rozhodli udělat něco s tím, že na středních školách se nepoužívá moc učebních textů, které by v dostatečném rozsahu představovaly to, co by měl o různých právních oblastech každý vědět. I tak komplexní a složitá problematika jako jsou exekuce a výkon rozhodnutí, jejíž neznalost přitom způsobuje problémy tisícům a tisícům lidí, je obvykle prezentována na jedné dvoustraně. Proto jsme se rozhodli, že si vypracujeme vlastní mini-učebnice, které se vždy zaměřují na tu oblast, kterou studentům zrovna přednášíme. Pokud tedy budeme studentům přednášet o exekucích a insolvencích, doneseme jim s sebou i naše mini-učebnice. Ty jim po naší přednášce zůstanou, aby si mohli připomenout, co jsme na přednášce probírali - zároveň však také aby se dozvěděli něco nového. Naše texty jsme se snažili psát co nejvíce srozumitelně a kde to jenom šlo, znázornili jsme probíranou tématiku obrázkem či diagramem. Mákli jsme si, ale výsledkem jsou dvě mini-učebnice, jejichž náhled si můžete zobrazit zde: Exekuce a insolvence a Pracovní právo. Témata, kterým se mini-učebnice věnují, si od nás školy žádají nejčastěji. V trendu tvorby takovýchto vzdělávacích materiálů chceme pokračovat a v následujícím roce bychom chtěli připravit další dvě mini-učebnice.


Díky již jednou zmiňované podpoře od Olomouckého kraje jsme si nechali obě mini-učebnice natisknout v množství, které nám bude stačit minimálně pro příštího půl roku.

A - „last but not least“, jak se říká - naše první přednášky jsme si připravovali již před více než třemi lety. Za tu dobu jsme se hodně vyvinuli my, obsah našich přednášek i styl, jakým pracujeme. Chtěli jsme, aby tomuto odpovídalo i to, jak vypadají prezentace, které během našich přednášek používáme. Proto jsme se rozhodli, že naše prezentace zcela přepracujeme - a hlavně, že do nich přidáme spoustu animací, diagramů - a že je celkově uděláme daleko více interaktivními. Že zkrátka naše prezentace budou takové, jaké mají prezentace správně být: minimum textu, maximum názorných obrázků.


Jak už bylo uvedeno výše, bylo toho s tím vším tak trochu ke zbláznění. Teď přes svátky jsme si trošku odpočinuli, už se ale těšíme, až se na to všechno budeme moci v novém roce 2019 vrhnout nanovo a naše přednášení na školách ještě více zdokonalit.